• Manuscript W.G. Witteveen
  • Rotterdam Bouwt
  • Theatergebouw ‘De Banier’
  • Speeltuinvereniging Crooswijk
  • Stichting Grotekerkplein
  • De Nieuwe Unie
  • Het Havenmuseum
  • Wimby!
  • Dienst Welzijn Gemeente Vlaardingen
  • Maquette huis Boevé
  • Stichting Erfgoed Rotterdam