Job Dura Prijs 2020

Nominaties bekend Job Dura Prijs 2020

Op 30 maart jongstleden zijn door de jury uit meer dan 100 woonprojecten 5 projecten genomineerd voor de Job Dura Prijs 2020, te weten: Family Scraper De Maasbode, CPO Overmaas, Dakdorpen, Little C en Stichting Nieuw Thuis. De genomineerden maken kans op een kunstobject van Bruno Ninaber van Eyben en een geldbedrag van € 25.000,-. Het thema van deze editie is: ‘Wonen: thuis in Rotterdam’. De prijs wordt op 25 mei aanstaande uitgereikt.

Rotterdam staat net zoals veel andere Nederlandse steden voor een immense woningbouwopgave. Door de toenemende populariteit van de stad en de sterk stijgende woningprijzen is het in de afgelopen jaren voor veel mensen steeds moeilijker geworden om een geschikte woning te vinden. Daarbij zijn ook de woonwensen veranderd. Binnen deze uitdagende context is er voor de Job Dura Prijs 2020 gezocht naar projecten die op een vernieuwende of exemplarische manier voorzien in oplossingen voor de woonopgave van de stad Rotterdam en daarmee op meerdere vlakken inspelen op de verbetering van de leefkwaliteit van haar inwoners, voor nu én in de toekomst.Rotterdam staat net zoals veel andere Nederlandse steden voor een immense woningbouwopgave. Door de toenemende populariteit van de stad en de sterk stijgende woningprijzen is het in de afgelopen jaren voor veel mensen steeds moeilijker geworden om een geschikte woning te vinden. Daarbij zijn ook de woonwensen veranderd. Binnen deze uitdagende context is er voor de Job Dura Prijs 2020 gezocht naar projecten die op een vernieuwende of exemplarische manier voorzien in oplossingen voor de woonopgave van de stad Rotterdam en daarmee op meerdere vlakken inspelen op de verbetering van de leefkwaliteit van haar inwoners, voor nu én in de toekomst.De genomineerde projecten worden door de jury nader beoordeeld op basis van een aantal criteria. Zo wordt onder meer gekeken in hoeverre de projecten maatschappelijk relevant en van meerwaarde voor de gemeenschap zijn. Ook wordt gekeken of de projecten innovatief van karakter zijn (in concept of techniek) en of ze betaalbaar en bereikbaar zijn. Ten slotte dienen de projecten opschaalbaar en realistisch te zijn.

De door de jury genomineerde instellingen/projecten uit een longlist van ruim 100 projecten zijn:

De Job Dura Prijs bestaat uit een kunstobject van Bruno Ninaber van Eyben en een geldbedrag van € 25.000,-. Tevens wordt de Daan Dura Aanmoedigingsprijs uitgereikt van €7.500.De jury van de Job Dura Prijs 2020 bestaat uit Alexandra den Heijer (hoogleraar Publiek Vastgoed TU Delft), Hedy van den Berk (bestuursvoorzitter Havensteder), Peter Boelhouwer (hoogleraar Huisvestingssystemen TU Delft), Frank Uffen (planoloog en medeoprichter The Student Hotel) en Robbert de Vrieze (ontwerper en architect van het collectief Stadslab Luchtkwaliteit, winnaar van de Job Dura Prijs 2018).De prijzen zijn een initiatief van Stichting Job Dura Fonds. Deze stichting is in 1994 opgericht ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van de Dura Bouwgroep (thans de Dura Vermeer Groep). Naast de prijs ondersteunt en stimuleert het Job Dura Fonds jaarlijks diverse initiatieven die de bebouwde omgeving van groot Rotterdam duurzaam innoveren en/of helpen opbloeien.De Job Dura Prijs 2020 en de Daan Dura Prijs worden (na uitstel in verband met Covid-19) op dinsdagmiddag 25 mei aanstaande uitgereikt. De prijsuitreiking zal digitaal bij te wonen zijn. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Prijsuitreiking Job Dura Prijs 2020 op 25 mei as

Op 25 mei hopen wij in een feestelijke setting de Job Dura Prijs 2020 met het thema ‘Wonen: thuis in Rotterdam’ alsnog uit te reiken aan een prachtig woonproject in Rotterdam. Door de Covid-19 maatregelen is dat dus helaas een half jaar later dan de gebruikelijke novembermaand. Begin april zullen wij de genomineerde projecten bekend maken*.

In onze laatste nieuwsbrief stellen wij u graag de juryleden van de Prijs 2020 voor. Zij vertellen daarin wat hun invalshoek is als het gaat om het beoordelen van de projecten. En daaruit blijkt dat zeker ook in 2021 het thema "Wonen' zeer actueel is!

* Hoewel de prijs in 2021 wordt uitgereikt, zal deze de titel ‘2020’ blijven dragen. Er kunnen geen nieuwe inschrijvingen meer worden ingediend. 

 

Update Job Dura Prijs 2020

Gezien de huidige situatie rondom Covid-19 is door de jury van de Job Dura Prijs 2020 in samenspraak met het bestuur van het Job Dura Fonds het besluit genomen om de gehele procedure om tot een prijsuitreiking te komen met zes maanden uit te stellen. Dit tot onze grote spijt! Immers, het thema van de prijs kon niet actueler: “Wonen, thuis in Rotterdam”.

Bij alle betrokkenen is de teleurstelling groot dat niet eind november, zoals gebruikelijk, de uiteindelijke winnaar bekend kan worden gemaakt. Als jury en bestuur zullen wij er alles, wat binnen de mogelijkheden ligt, aan doen om de prijs in mei 2021 alsnog uit te reiken aan één van de prachtige woonprojecten die Rotterdam kent. Begin april zullen de genomineerde projecten bekend worden gemaakt.

Hoewel de prijs in 2021 uitgereikt gaat worden, zal deze de titel ‘2020’ blijven dragen. Er kunnen geen nieuwe inschrijvingen meer worden ingediend.

Zodra wij meer informatie kunnen geven over het vervolg, zullen wij dat o.a. via deze website doen.

Inschrijving Job Dura Prijs 2020 met thema ‘Wonen: thuis in Rotterdam’ is geopend!

De inschrijving voor de Job Dura Prijs 2020 is sinds 25 juni 2020 geopend. Traditiegetrouw is het thema van de Job Dura Prijs een actueel onderwerp. Dit keer is dat ‘Wonen: thuis in Rotterdam’.

Rotterdam staat net zoals vele andere Nederlandse steden voor een immense woningbouwopgave. Door de toenemende populariteit van de stad en de sterk stijgende woningprijzen is het in de afgelopen jaren voor veel mensen steeds moeilijker geworden om een geschikte woning te vinden. Daarbij zijn ook de woonwensen veranderd. Zo neemt het aantal eenpersoonshuishoudens toe en vraagt ook de vergrijzende bevolking om vernieuwende woonconcepten. Op talloze plekken in en om de stad wordt er al flink bijgebouwd en ook in aankomende jaren zullen hijskranen het stadsbeeld blijven domineren. Maar bouwlocaties zijn niet onbeperkt voorradig in de stad. En voor wie en door wie wordt er gebouwd in Rotterdam en hoe zien de woningen eruit? Dragen deze bij aan een duurzame samenleving? Hoe zorgen we ervoor dat de stad voor iedereen een passend en betaalbaar thuis blijft bieden en welk effect heeft Covid-19 dat de wereld momenteel en mogelijk voor een langere periode in haar greep houdt? Op de bouwproductie, maar zeker ook op de combinatie wonen en thuiswerken?

Binnen deze uitdagende context wordt er voor de Job Dura Prijs 2020 gezocht naar projecten die op een vernieuwende of exemplarische manier voorzien in de woonopgave van de stad Rotterdam en daarmee op meerdere vlakken inspelen op de verbetering van de leefkwaliteit van haar inwoners, voor nu én in de toekomst.

Voor deelname aan de Job Dura Prijs 2020 is de jury op zoek naar projecten die aansluiten bij deze thematiek en die voldoen aan (zoveel mogelijk van) de volgende criteria:

  • Maatschappelijk relevant en van meerwaarde voor de gemeenschap
  • Innovatief van karakter in concept of techniek
  • Betaalbaar en bereikbaar: een goede balans tussen kosten en leefkwaliteit
  • Opschaalbaar: bijdragend aan het vergroten en het versnellen van de bouwproductie
  • Realistisch: het project is reeds opgeleverd, in aanbouw, of de planvorming is in een vergevorderd stadium.

Projecten voor de Job Dura Prijs 2020 kunnen uiterlijk 15 augustus 2020 worden ingediend. Stuur een projectbeschrijving van maximaal 1000 woorden en maximaal 5 lage resolutie beelden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De uitreiking van de Job Dura Prijs 2020 vindt plaats op woensdag 25 november.

Job Dura Prijs

Iedere twee jaar staat de Job Dura Prijs in het teken van een actueel thema binnen de bebouwde omgeving in de regio Rijnmond. De Job Dura Prijs bestaat uit een kunstobject van Bruno Ninaber van Eyben en een geldbedrag van € 25.000. Tevens wordt een aanmoedigingsprijs uitgereikt van €7.500. De aanmoedigingsprijs heet de ‘Daan Dura Aanmoedigingsprijs’ als eerbetoon aan fondsoprichter Daan Dura (1932-2011).

Stichting Job Dura Fonds

De prijzen zijn een initiatief van Stichting Job Dura Fonds. Deze stichting is in 1994 door Daan Dura opgericht ter ere van het 140-jarig bestaan van de Dura Bouwgroep (thans de Dura Vermeer Groep). Het Job Dura Fonds is vernoemd naar de vader van Daan Dura, Job Dura Dzn (1904-1975), de derde generatie binnen het bouwbedrijf. Naast de prijs ondersteunt en stimuleert het Job Dura Fonds initiatieven die de bebouwde omgeving van groot Rotterdam duurzaam innoveren en/of helpen opbloeien.