Juryarchief

De jury stond onder leiding van voorzitter Alexandra den Heijer (universitair hoofddocent Vastgoedbeheer & Ontwikkeling, Faculteit Bouwkunde, TU Delft). De andere juryleden waren Herman Kossmann (partner & creative director bij Kossmann De Jong, exhibition architects), Hilde Remøy (transformatie/leegstandsspecialist TU Delft), Saskia van Stein (directeur Bureau Europa, platform for architecture & design) en Gerrit Roukens (Educatieve Tuin De Enk die winnaar was van de Job Dura Prijs 2014).

De jury stond onder leiding van voorzitter Alexandra den Heijer (universitair hoofddocent Vastgoedbeheer & Ontwikkeling, Faculteit Bouwkunde, TU Delft). De andere juryleden waren Daan van der Have (Landgoed Dordwijk, oprichter o.m. Villa Augustus en Hotel New York), Joost Schrijnen (voormalig programmadirecteur Zuidwestelijke Delta en praktijkhoogleraar Ruimtelijke Planning en Strategie TU Delft), Mascha Onderwater (landschapsarchitecte, lid van directieteam Bureau B+B) en Rachèl van Olm (oprichtster Theater Walhalla dat winnaar was van de Job Dura Prijs 2012).

 

de heer mr. F.W.R. Evers, voorzitter
de heer W. van Krimpen, directeur van het Mondriaanhuis in Winterswijk en galeriehouder te Amsterdam
mevrouw D. Siepel, directeur van het Zuidplein Theater
de heer drs. J.A.C.F. Tuytel, voormalig voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam en winnaar van de Job Dura Prijs 2010
de heer drs. C. van ’t Veen, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.


De heer mr. F.W.R. Evers, voorzitter
De heer mr. L.K. Geluk, voorzitter CvB ROC Midden Nederland, oud-wethouder Jeugd en Onderwijs te Rotterdam 

De heer drs. L.M.L.H.A. Hermans, voorzitter Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

Mevrouw ir. A. Poot, commercieel manager OVG Projectontwikkeling BV (winnaar 2008)

Mevrouw ir. M. Rohmer, eigenaar Architectenbureau Marlies Rohmer

De heer mr. F.W.R. Evers, voorzitter
De heer prof. drs. A.L.L.M. Asselbergs, bijzonder hoogleraar Cultuur en Ruimte aan de Radboud Universiteit te Nijmegen
De heer M. Fritz, restauratiearchitect vele belangrijke monumenten een nieuw leven gegeven, waaronder de voormalige theaterbioscoop Luxor in Arnhem en het Stadsarchief ‘De Bazel’ in Amsterdam
De heer A.Th. Meijer, basis van het internationaal MAB Groep BV. MAB is sinds 2004 onderdeel van Bouwfonds. Een van de vele functies die hij vervult betreft het voorzitterschap van BOEi, de landelijke non-profit organisatie voor behoud en ontwikkeling van industrieel erfgoed
Mevrouw F.H. Hulshof, eigen bureau Hulshof Architecten te Delft (winnaar 2006)

De heer mr. F.W.R. Evers, voorzitter
Mevrouw ir. K. Laglas, algemeen directeur van onroerendgoedbelegger Rodamco Europe in Nederland
De heer mr. J.H.A. van den Muijsenberg, heeft zich als wethouder van Rotterdam meer dan 20 jaar ingezet voor de publieke zaak in de stad, waarvan 15 jaar als lid van de raad
De heer prof. dr. P. Hooimeijer, hoogleraar Demografie bij de vakgroep Sociale Geografie en Planologie aan de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht
De heer drs. F.M. Erkens, oud-directeur van Woning Bedrijf Rotterdam
Mevrouw A. Fontein, buitenruimteontwerpster dS+V, (winnaar 2004)