Manuscript W.G. Witteveen
Rotterdam Bouwt
Theatergebouw ‘De Banier’
Speeltuinvereniging Crooswijk
Stichting Grotekerkplein
De Nieuwe Unie
Het Havenmuseum
Wimby!
Dienst Welzijn Gemeente Vlaardingen
Maquette huis Boevé
Stichting Erfgoed Rotterdam