Steun aan projecten in de regio groot Rotterdam

Elk jaar verstrekt Stichting Job Dura Fonds subsidies en donaties ten behoeve van initiatieven die de bebouwde omgeving in groot Rotterdam helpen opbloeien. Op deze wijze draagt het fonds bij aan de stedelijke transformatie naar de wensen van nu en straks.

Foto’s

Genomineerden Job Dura Prijs 2016 in beeld

www.stadindemaak.nl
Drijvende Krachten
Bluecity
Leeszaal Rotterdam West
Voedselpark
Wijkpaleis

Laatste nieuws

ROTTERDAM – De inschrijving voor de Job Dura Prijs 2018 is geopend. Traditiegetrouw is het thema van de Job Dura prijs een actueel onderwerp. Dit keer is dat ‘Mobiliteit in Rotterdam’.

Rotterdam staat aan de vooravond van een ingrijpende transitie op het vlak van mobiliteit die het gebruik en de inrichting van de stad in veel opzichten zal gaan

...

ROTTERDAM – Stichting Stad in de Maak is de winnaar van de Job Dura Prijs 2016. ‘Drijvende Krachten’ Rini Biemans, Conny Janssen, Femke

...

ROTTERDAM – Stichting Job Dura Fonds heeft vijf projecten in de regio Rotterdam genomineerd voor de Job Dura Prijs 2016. Deze prijs, die

...

PERSBERICHT
Vrijdag 8 juli 2016
INZENDING JOB DURA PRIJS 2016 GEOPEND

ROTTERDAM

...

Educatieve tuin De Enk is de winnaar van de Job Dura Prijs 2014. Het Dakpark ontvangt de Daan Dura Aanmoedigingsprijs. De prijzen werden

...