Prijsarchief

LITTLE C WINNAAR JOB DURA PRIJS 

Op 25 mei is Little C uitgeroepen tot de winnaar van de Job Dura Prijs 2020. Dakdorpen heeft de Daan Dura Aanmoedigingsprijs ontvangen. De prijzen werden uitgereikt door wethouder Bas Kurvers (Wonen en Bouwen gemeente Rotterdam).

ROTTERDAM – Stadslab Luchtkwaliteit is de winnaar van de Job Dura Prijs 2018. Fietsenbank Zuid ontving de Daan Dura Aanmoedigingsrijs. De prijzen werden op donderdag 29 november 201`8 uitgereikt door de jury en de heer Maurice Unck, directeur van RET.

Het thema van de Job Dura Prijs 2016 is ‘Tijdelijk gebruik van leegstand’. Tijdelijkheid is van alle tijden, maar in tijden van crisis en leegstand krijgt “tijdelijk gebruik” meer gelegenheid, ook uit noodzaak. Dit biedt tegelijkertijd kansen voor experimenten en innovatie. Tijdelijkheid kan ook dienen als redmiddel en als positieve impuls. Tijdelijkheid is misschien wel de nieuwe realiteit in duurzame stedelijke ontwikkeling. Voor deelname aan Job Dura Prijs 2016 is de jury op zoek naar projecten die aansluiten bij deze thematiek en die voldoen aan (zoveel mogelijk van) de volgende criteria:

Creëren van waarde voor de omgeving (waarde voor meer dan alleen de directe eigenaar/gebruiker);
- Bedienen van de publieke zaak (met maatschappelijke relevantie/urgentie);
- Behouden of toegankelijk maken van Rotterdams erfgoed (in ruime zin);
- Ruimte bieden voor experiment en innovatie: testen nieuwe concepten;
- Bijdragen aan efficiënt en duurzaam gebruik in de tijd;
- Een voorbeeld zijn van een bijzondere, nieuwe samenwerkingsvorm (in de vastgoedmarkt, aansturend op andere regelgeving, publiek-privaat of samen met de buurt). 

Educatieve tuin De Enk is de winnaar van de Job Dura Prijs 2014. Het Dakpark ontvangt de Daan Dura Aanmoedigingsprijs. De prijzen werden op donderdag 20 november jl. uitgereikt door de heer Joost Eerdmans, wethouder veiligheid, handhaving en buitenruimte van de gemeente Rotterdam.

De Job Dura Prijs 2014 heeft als thema 'Groen in de Stad'. Met dit thema wil de initiatiefnemer van de prijs Stichting Job Dura Fonds de aandacht vestigen op het belang van groenprojecten in de stad. Stichting Job Dura Fonds is een stichting verbonden aan de familie Dura en opgericht ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van het gelijknamige bouwbedrijf, thans Dura Vermeer. Naast de prijs ondersteunt en stimuleert het Job Dura Fonds jaarlijks diverse initiatieven die de bebouwde omgeving van groot Rotterdam duurzaam innoveren en/of helpen opbloeien. De tweejaarlijkse Job Dura Prijs bestaat uit een kunstobject van Bruno Ninaber van Eyben en een geldbedrag van € 25.000,-. Aan de Daan Dura Aanmoedigingsprijs is een bedrag van € 7.500,- verbonden.

De jury ziet De Enk als hèt voorbeeld van publiek-private samenwerking: de overheid biedt de hoofdstructuur aan in de vorm van een akker, waarbinnen burgers actief kunnen zijn. Daarbij is de jury onder de indruk van tuinman en inspirator Gerrit Roukens omdat hij groen in de stad echt een verbindende factor laat zijn en generaties van Rotterdamse kinderen inspireert tot bewuster leven. Dat heeft enorme toekomstwaarde. "De Enk is al 64 jaar succesvol en is in de afgelopen jaren naast een door de overheid gesubsidieerde werkelijkheid, ook een door bewoners gewenste toekomst geworden", zo geeft de jury aan.

De jury vindt Het Dakpark voorbeeldig binnen de categorie Hybriden architectuur & groen vanwege de actieve rol van bewoners in deze omvangrijke stedelijke vernieuwingsoperatie.

De bewoners krijgen de Daan Dura Aanmoedigingsprijs om de relatie tussen de grote schaal van het park en de kleine schaal van de bewonerstuinen en -activiteiten te bekrachtigen en verder uit te bouwen.

De andere genomineerden voor de Job Dura Prijs 2014 waren:

  • Uit je Eigen Stad ("Het is een krachtige organisatie die aan een ideologie een goed businessplan heeft verbonden en een grote doelgroep bereikt. Uit je eigen stad heeft een groot ontwikkelingpotentieel.");
  • Rotterzwam en Kromkommer ("Dat groen tegenwoordig een veel grotere betekenis heeft en vooral ook voor 'de gezonde stad' staat, wordt door deze twee strategische initiatieven sterk naar voren gebracht. Het zijn twee inspirerende, vernieuwende, enthousiasmerende, verleidende, ondernemende projecten die bewustzijn creëren rondom de kringloop van ons voedsel.")
  • Hotspot Hutspot ("De gezonde groene stad kan mensen verbinden, dit project laat dat zien en geeft invulling aan een nieuwe vorm van opbouwwerk"); en
  • Natuurmanagementplan Haven van Bureau Stadsnatuur ("Het natuurmanagementplan voor de haven biedt een innovatieve strategie, een paradigma verandering waarin ecologie niet meer wordt gezien als barrière maar juist de economie versterkt").

De jury van de Job Dura Prijs 2014 bestaat uit vaste juryvoorzitter Alexandra den Heijer (universitair hoofddocent Vastgoedbeheer & Ontwikkeling, Faculteit Bouwkunde, TU Delft), Daan van der Have (Landgoed Dordwijk, oprichter o.m. Villa Augustus en Hotel New York), Joost Schrijnen (voormalig programmadirecteur Zuidwestelijke Delta en praktijkhoogleraar Ruimtelijke Planning en Strategie TU Delft), Mascha Onderwater (landschapsarchitect en directeur Bureau B+B) en Rachèl van Olm (oprichtster Theater Walhalla dat winnaar was van de Job Dura Prijs 2012).

Stichting Job Dura Fonds, maatschappelijk verbonden met bebouwd Rotterdam.