Prijsarchief

De Job Dura Prijs is een initiatief van de Stichting Job Dura Fonds. Deze prijs voor de gebouwde omgeving wordt eens per twee jaar wordt uitgereikt aan een opdrachtgever, initiatiefnemer of architect van een bijzonder bouwproject in de regio Rotterdam. De projecten moeten binnen de Regio Rijnmond liggen, na 2001 zijn gerealiseerd en een innoverende bijdrage leveren. De winnaar krijgt de Grote Prijs van € 25.000,-. Daarnaast is er een aanmoedigingsprijs van € 7.500,-.

Met het thema 'Morgen Wijzer' wil de Job Dura Prijs 2010 aandacht vestigen op het belang van het investeren in een duurzame toekomstige samenleving door onderwijs en educatie. Scholing op alle niveaus is van cruciaal belang voor de sociaal-economische ontwikkeling van de Rotterdamse regio.

Naast schoolgebouwen voor basis- en voortgezet onderwijs vallen binnen dit thema ook hogescholen, universiteiten, medische centra, kennisinstituten, musea, educatieve buitenruimten en informatiecentra – dat wil zeggen projecten in de gebouwde omgeving die een (overwegend) educatief karakter hebben.

 

De RDM Campus, het nieuwe onderkomen voor onderwijs (mbo en hbo), bedrijven en evenementen op Heijplaat, is de winnaar van de Job Dura Prijs 2010. De jury prijst de innovatieve visie op onderwijs, waarbij mbo en hbo zijn samengebracht en rechtstreeks gekoppeld aan bedrijven waar praktijkervaring wordt opgedaan. Aan deze visie is op indrukwekkende wijze gestalte gegeven door het onderwijs te clusteren in de voormalige machinehal, met direct ernaast een bedrijvendeel. Van Heerden en Partners (scholendeel) en Plus Architecten (bedrijvendeel) gaven hier op een zeer vanzelfsprekende manier vorm aan middels een zeer transparant en stoer ontwerp. Het idee om een verouderd industrieel complex te transformeren tot een levendige onderwijscampus is even vooruitstrevend als passend bij een havenstad. Het biedt studenten een inspirerende omgeving en Rotterdam een cultuurbepalend project dat voorbeeldstellend is voor het onderwijs en de gebouwen van morgen. De opdrachtgevers van RDM Campus zijn: Albeda College, Hogeschool Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam

 

De aanmoedigingsprijs is gewonnen door Basisschool De Wereld op Zuid in Zuidwijk, een brede school op Zuid. De Wereld op Zuid is een initiatief van Estrade Projecten en Vestia Rotterdam-Zuid en ontworpen door N2 Architecten, Rotterdam. De jury noemt ‘de grote maatschappelijke betekenis voor Zuidwijk en een bijzonder ontwerp’.

 

     

Kijk hier naar een sfeerverslag van de uitreiking van de Job Dura Prijs 2010.

Download hier het boekje met informatie over de Job Dura Prijs 2010

Winnaar van de Job Dura Prijs 2008, die zich richtte op innovatief hergebruik van gebouwen, was het nieuwe Las Palmas. Het oorspronkelijke werkplaatsengebouw van de Holland Amerika Lijn, in de jaren vijftig ontworpen door architecten Van den Broek en Bakema, kreeg na een ingrijpende renovatie een nieuw leven als markant cultureel en zakelijk centrum. Met de herontwikkeling van Las Palmas zijn de oorspronkelijke kwaliteiten, zoals de open indeling, door Benthem Crouwel Architecten ten volle benut. Daarbij is een slimme ruimtelijke geleding toegepast die samenwerking tussen de verschillende onderdelen van het gebouw mogelijk
maakt. Eyecatcher is de toegevoegde dakopbouw, een initiatief van OVG Projectontwikkeling dat er kantoor houdt. Het bedrijf leverde een belangrijke bijdrage aan de herontwikkeling van Las Palmas tot superdynamisch verzamelgebouw. De spectaculaire toevoeging op het dak maakt het gebouw bovendien tot een icoon voor de stad en een cultuurbepalend.

Aanmoedigingsprijs:
De Aanmoedigingsprijs werd uitgereikt aan de renovatie van Poortgebouw Thomsen’s Havenbedrijf. Het ooit hypermoderne poortgebouw, bestemd als passagiersruimte, kantoorruimte en schaftlokaal voor havenwerkers, werd op particulier initiatief verbouwd tot bedrijfsverzamelgebouw. Op instigatie van het Havenbedrijf en ter hand genomen door de ondernemer Rob Kooij, werd het vanaf 2004 gerenoveerd. Kooij koos voor een zo authentiek mogelijke renovatie. De spoorlijn die dwars door het gebouw liep, een markant onderdeel van het oorspronkelijke ontwerp, werd als ruimtelijk element behouden. Een sympathieke toevoeging aan deze binnenstraat is de tropische plantenkas met koffieplantage. De durf en het aanhoudend enthousiasme van een particulier ondernemer, die toekomst zag in dit pand dat hij in erbarmelijke staat aantrof, maken het tot een uitzonderlijk project dat aanmoediging en navolging verdient.

Download hier het boekje met informatie over de Job Dura Prijs 2008

Winnaar van de Job Dura Prijs 2006 was het project ‘Dichterlijke Vrijheid’ en betreft de renovatie van het Wallisblok in Spangen. Het blok werd ontwikkeld in ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’, een initiatief van Hulshof Architecten en Steunpunt Wonen. De woningen werden door de gemeente ‘weggegeven’ op voorwaarde dat de 35 huiseigenaren collectief gingen renoveren. Op deze manier werd niet alleen het Wallisblok opgeknapt maar ook nieuwe, ondernemende kopers naar de wijk getrokken. Het innovatieve aspect zat niet zozeer in de renovatie zelf als wel in het systeem erachter: collectief particulier opdrachtgeverschap maakte het mogelijk goedkoop te bouwen en leverde bovendien een hechte sociale
structuur op. Het betekende een slimme koppeling tussen het ruimtelijke en sociale programma, die bovendien duurzaam is. Het Wallisblok was een belangrijke aanjager in de revival van Spangen in zijn geheel tot veilige en boeiende woonwijk.

Download hier het boekje met informatie over de Job Dura Prijs 2006

De Job Dura Prijs 2004 stond in het teken van ‘Water als geld’. De  aterproblematiek staat nationaal en internationaal hoog op de agenda. Zeespiegelstijging, meer rivierwater, bodemdaling, meer regenwater in de winter en droogte in de zomer vragen om ruimtelijke aanpassingen en een cultuuromslag in ons waterbeheer. De winnaar van de Job Dura Prijs 2004, het Zuiderpark, was unaniem door de jury aangewezen omdat het nieuwe watersysteem een cruciale rol speelt voor de kwaliteitsverbetering van het park. Bovendien betreft het een park in een relatief ‘arm’ stadsdeel waar veel mensen wonen en weinig ruimte is om te leven en te beleven. Verwacht mag worden dat van de herontwikkeling van het park een positieve impuls uit gaat op de omliggende stedelijke gebieden.

Download hier het boekje met informatie over de Job Dura Prijs 2004