Prijsarchief

Winnaar van de Job Dura Prijs 2008, die zich richtte op innovatief hergebruik van gebouwen, was het nieuwe Las Palmas. Het oorspronkelijke werkplaatsengebouw van de Holland Amerika Lijn, in de jaren vijftig ontworpen door architecten Van den Broek en Bakema, kreeg na een ingrijpende renovatie een nieuw leven als markant cultureel en zakelijk centrum. Met de herontwikkeling van Las Palmas zijn de oorspronkelijke kwaliteiten, zoals de open indeling, door Benthem Crouwel Architecten ten volle benut. Daarbij is een slimme ruimtelijke geleding toegepast die samenwerking tussen de verschillende onderdelen van het gebouw mogelijk
maakt. Eyecatcher is de toegevoegde dakopbouw, een initiatief van OVG Projectontwikkeling dat er kantoor houdt. Het bedrijf leverde een belangrijke bijdrage aan de herontwikkeling van Las Palmas tot superdynamisch verzamelgebouw. De spectaculaire toevoeging op het dak maakt het gebouw bovendien tot een icoon voor de stad en een cultuurbepalend.

Aanmoedigingsprijs:
De Aanmoedigingsprijs werd uitgereikt aan de renovatie van Poortgebouw Thomsen’s Havenbedrijf. Het ooit hypermoderne poortgebouw, bestemd als passagiersruimte, kantoorruimte en schaftlokaal voor havenwerkers, werd op particulier initiatief verbouwd tot bedrijfsverzamelgebouw. Op instigatie van het Havenbedrijf en ter hand genomen door de ondernemer Rob Kooij, werd het vanaf 2004 gerenoveerd. Kooij koos voor een zo authentiek mogelijke renovatie. De spoorlijn die dwars door het gebouw liep, een markant onderdeel van het oorspronkelijke ontwerp, werd als ruimtelijk element behouden. Een sympathieke toevoeging aan deze binnenstraat is de tropische plantenkas met koffieplantage. De durf en het aanhoudend enthousiasme van een particulier ondernemer, die toekomst zag in dit pand dat hij in erbarmelijke staat aantrof, maken het tot een uitzonderlijk project dat aanmoediging en navolging verdient.

Download hier het boekje met informatie over de Job Dura Prijs 2008

Winnaar van de Job Dura Prijs 2006 was het project ‘Dichterlijke Vrijheid’ en betreft de renovatie van het Wallisblok in Spangen. Het blok werd ontwikkeld in ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’, een initiatief van Hulshof Architecten en Steunpunt Wonen. De woningen werden door de gemeente ‘weggegeven’ op voorwaarde dat de 35 huiseigenaren collectief gingen renoveren. Op deze manier werd niet alleen het Wallisblok opgeknapt maar ook nieuwe, ondernemende kopers naar de wijk getrokken. Het innovatieve aspect zat niet zozeer in de renovatie zelf als wel in het systeem erachter: collectief particulier opdrachtgeverschap maakte het mogelijk goedkoop te bouwen en leverde bovendien een hechte sociale
structuur op. Het betekende een slimme koppeling tussen het ruimtelijke en sociale programma, die bovendien duurzaam is. Het Wallisblok was een belangrijke aanjager in de revival van Spangen in zijn geheel tot veilige en boeiende woonwijk.

Download hier het boekje met informatie over de Job Dura Prijs 2006

De Job Dura Prijs 2004 stond in het teken van ‘Water als geld’. De  aterproblematiek staat nationaal en internationaal hoog op de agenda. Zeespiegelstijging, meer rivierwater, bodemdaling, meer regenwater in de winter en droogte in de zomer vragen om ruimtelijke aanpassingen en een cultuuromslag in ons waterbeheer. De winnaar van de Job Dura Prijs 2004, het Zuiderpark, was unaniem door de jury aangewezen omdat het nieuwe watersysteem een cruciale rol speelt voor de kwaliteitsverbetering van het park. Bovendien betreft het een park in een relatief ‘arm’ stadsdeel waar veel mensen wonen en weinig ruimte is om te leven en te beleven. Verwacht mag worden dat van de herontwikkeling van het park een positieve impuls uit gaat op de omliggende stedelijke gebieden.

Download hier het boekje met informatie over de Job Dura Prijs 2004

Het prijswinnende project van de Job Dura Prijs 2002 binnen het thema Bouwen voor de Jeugd was de KinderKunsthal Villa Zebra in het Museumpark, Rotterdam. Villa Zebra bood een veelzijdig en brede programmering in de vorm van tentoonstellingen, theater- en dansvoorstellingen, kooklessen, architectuurprojecten en workshops op het gebied van kunst en cultuur. De combinatie van dit veelzijdige, spannende programma, de opvallende vormgeving van het gebouw maar ook de gunstige ligging ervan in het Museumpark vormde de hoofdredenen van de keuze van de Job Dura Prijs jury voor Villa Zebra als beste project.

Download hier het boekje met informatie over de Job Dura Prijs 2002