Nieuws

Op 25 mei is Little C uitgeroepen tot de winnaar van de Job Dura Prijs 2020. Dakdorpen heeft de Daan Dura Aanmoedigingsprijs ontvangen. De prijzen werden uitgereikt door wethouder Bas Kurvers (Wonen en Bouwen gemeente Rotterdam).

 

Job Dura Prijs 2020

De Job Dura Prijs 2020 had als thema ‘Wonen: thuis in Rotterdam’. Er is gezocht naar projecten die op een vernieuwende of exemplarische manier voorzien in oplossingen voor de woonopgave van de stad Rotterdam en daarmee op meerdere vlakken inspelen op de verbetering van de leefkwaliteit van haar inwoners, voor nu én in de toekomst.

De prijs is een initiatief van Stichting Job Dura Fonds, een stichting opgericht in 1994 ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van het bouwbedrijf Dura Vermeer. Naast de prijs ondersteunt en stimuleert het Job Dura Fonds jaarlijks diverse initiatieven die de bebouwde omgeving van groot Rotterdam duurzaam innoveren en/of helpen opbloeien. De tweejaarlijkse Job Dura Prijs bestaat uit een kunstobject van Bruno Ninaber van Eyben en een geldbedrag van € 25.000,-. Aan de Daan Dura Aanmoedigingsprijs is een bedrag van € 7.500,- verbonden.

 

Winnaar van de Job Dura Prijs 2020

De jury ziet Little C unaniem als winnaar. De jury is diep onder de indruk van het lef en de volharding van de ontwikkelaar en het ontwerpteam om op deze locatie een uitzonderlijk ambitieus project te realiseren dat al werd geconcipieerd tijdens de vastgoedcrisis en ondanks de complexiteiten die daaruit voortvloeien toch in staat is gebleken niet in te boeten aan kwaliteit. “Het is de makers van Little C gelukt om kleinschalig, gemeenschappelijk, betaalbaar én aantrekkelijk wonen in hoge dichtheden op sublieme wijze te verenigen en daarbij aansluitend een serieuze upgrading van de omliggende buurt tot stand te brengen”, zo geeft de jury aan.

De jury roemt de uitzonderlijk hoge ruimtelijke kwaliteiten van het woningbouwproject. Door de zorgvuldige inpassing van de verschillende woontorens op het lastige kavel zijn intieme stegen en pleinen gerealiseerd die uitnodigen tot gemeenschappelijk gebruik. Daarnaast noemt de jury de stedelijke samenhang die wordt gecreëerd met de omgeving. De gekozen architectonische expressie van de bakstenen torens met stalen bruggen en balkons, die niet alleen teruggrijpen op de complexen in de directe omgeving, maar ook doen denken aan de eind negentiende-eeuwse buurtjes van New York, is bijzonder aantrekkelijk. Aansluitend noemt de jury ook de rijkheid aan uiteenlopende woningtypes, de huisvesting van Familiehuis Daniel Den Hoed, de geïntegreerde groenvoorzieningen in en om het complex, en het reeds ontstane buurtgevoel op het maaiveld. Doorslaggevend voor de bekroning van Little C is ook dat het een van de allereerste grootschalige Rotterdamse woonprojecten is waar op grote schaal huurwoningen in het middensegment worden gerealiseerd.

 

De Daan Dura Aanmoedigingsprijs voor Dakdorpen

De jury heeft ervoor gekozen de Daan Dura Aanmoedigingsprijs toe te kennen aan Dakdorpen. De jury stelt: “Er is sprake van een tweetrapsraket: men werkt aan het verdichten van de stad door nieuwe woningen toe te voegen op daken van de bestaande gebouwenvoorraad, terwijl de daken tegelijkertijd worden vergroend.” Daarnaast is de jury bijzonder gecharmeerd van de bevlogenheid van de initiatiefnemers. “Zij representeren een jonge generatie die als gevolg van de huidige woningmarkt in de kou is komen te staan en als antwoord daarop het heft in eigen handen neemt door een systemische verandering te bepleiten. Zij zien daarin geen beperkingen, maar vooral kansen. Zoals ze zelf aangeven: the sky is the limit. Een lovenswaardige houding van ‘zelf doen’ die ruimte en aandacht verdient.”

 

De andere genomineerden

De andere genomineerden voor de Job Dura Prijs 2020 waren:

  • Family Scraper De Maasbode (De jury is onder de indruk van het diepgaande onderzoek dat voorafging aan de ontwikkeling van dit nieuwe woonconcept en ziet in dit initiatief een serieus antwoord om wegtrekkende gezinnen in de stad te behouden. “Het toont lef van de ontwikkelaar om zo onomwonden te kiezen voor innovatie en kwaliteit, onder meer door de overmaatse buitenruimtes die worden gerealiseerd in het project en het toevoegen van ruime gezinswoningen. Het ontwerp van de Maasbode is eveneens zeer overtuigend en in ruimtelijke opzet en materialisatie van de hoogste orde.”);
  • CPO project Overmaas (De jury is onder de indruk van de schaal van het CPO-project en de volharding van de verschillende architectenteams die dit project tot een goed einde hebben weten te brengen. “Het is een kansrijk participatief opdrachtgeversmodel binnen een woningmarkt die nu volledig gedomineerd wordt door het systeem van ontwikkelaars, aannemers en banken. De woningen zijn daarbij in alle opzichten zeer zorgvuldig ontworpen zowel in plattegrond als ook in architectuur, met veel oog voor detail, textuur en rijke materialisering.”);
  • Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (Stichting Nieuw Thuis Rotterdam legt volgens de jury een urgente opgave in Rotterdam bloot waarbij woningcorporaties niet over voldoende voorraad beschikken om een doelgroep als Syrische statushouders te huisvesten en zij als gevolg daarvan vaak jarenlang onder schrale omstandigheden verblijven in asielzoekerscentra. De jury prijst “het optimisme en de liefdevolle aanpak van de medewerkers van de stichting alsook de moed om Rotterdam als migrantenstad te omarmen en er ook voor nieuwkomers een mooi thuis te bieden.”).

 

Jury

De jury van de Job Dura Prijs 2020 bestond uit vaste juryvoorzitter Alexandra den Heijer (hoogleraar Publiek Vastgoed TU Delft), Hedy van den Berk (bestuursvoorzitter Havensteder), Peter Boelhouwer (hoogleraar Huisvestingssystemen TU Delft), Frank Uffen (planoloog en medeoprichter The Student Hotel) en Robbert de Vrieze (ontwerper en architect van het collectief Stadslab Luchtkwaliteit, winnaar van de Job Dura Prijs 2018).

 

Stichting Job Dura Fonds, maatschappelijk verbonden met bebouwd Rotterdam.


 

Op 30 maart jongsleden zijn uit meer dan 100 woonprojecten 5 projecten genomineerd voor de Job Dura Prijs 2020, te weten: Family Scraper De Maasbode, CPO Overmaas, Dakdorpen, Little C en Stichting Nieuw Thuis. De genomineerden maken kans op een kunstobject van Bruno Ninaber van Eyben en een geldbedrag van € 25.000,-. Het thema van deze editie is: ‘Wonen: thuis in Rotterdam’. De prijs wordt op 25 mei aanstaande uitgereikt.

Rotterdam staat net zoals veel andere Nederlandse steden voor een immense woningbouwopgave. Door de toenemende populariteit van de stad en de sterk stijgende woningprijzen is het in de afgelopen jaren voor veel mensen steeds moeilijker geworden om een geschikte woning te vinden. Daarbij zijn ook de woonwensen veranderd. Binnen deze uitdagende context is er voor de Job Dura Prijs 2020 gezocht naar projecten die op een vernieuwende of exemplarische manier voorzien in oplossingen voor de woonopgave van de stad Rotterdam en daarmee op meerdere vlakken inspelen op de verbetering van de leefkwaliteit van haar inwoners, voor nu én in de toekomst.Rotterdam staat net zoals veel andere Nederlandse steden voor een immense woningbouwopgave. Door de toenemende populariteit van de stad en de sterk stijgende woningprijzen is het in de afgelopen jaren voor veel mensen steeds moeilijker geworden om een geschikte woning te vinden. Daarbij zijn ook de woonwensen veranderd. Binnen deze uitdagende context is er voor de Job Dura Prijs 2020 gezocht naar projecten die op een vernieuwende of exemplarische manier voorzien in oplossingen voor de woonopgave van de stad Rotterdam en daarmee op meerdere vlakken inspelen op de verbetering van de leefkwaliteit van haar inwoners, voor nu én in de toekomst.De genomineerde projecten worden door de jury nader beoordeeld op basis van een aantal criteria. Zo wordt onder meer gekeken in hoeverre de projecten maatschappelijk relevant en van meerwaarde voor de gemeenschap zijn. Ook wordt gekeken of de projecten innovatief van karakter zijn (in concept of techniek) en of ze betaalbaar en bereikbaar zijn. Ten slotte dienen de projecten opschaalbaar en realistisch te zijn.

De door de jury genomineerde instellingen/projecten uit een longlist van ruim 100 projecten zijn:

De Job Dura Prijs bestaat uit een kunstobject van Bruno Ninaber van Eyben en een geldbedrag van € 25.000,-. Tevens wordt de Daan Dura Aanmoedigingsprijs uitgereikt van €7.500.De jury van de Job Dura Prijs 2020 bestaat uit Alexandra den Heijer (hoogleraar Publiek Vastgoed TU Delft), Hedy van den Berk (bestuursvoorzitter Havensteder), Peter Boelhouwer (hoogleraar Huisvestingssystemen TU Delft), Frank Uffen (planoloog en medeoprichter The Student Hotel) en Robbert de Vrieze (ontwerper en architect van het collectief Stadslab Luchtkwaliteit, winnaar van de Job Dura Prijs 2018).De prijzen zijn een initiatief van Stichting Job Dura Fonds. Deze stichting is in 1994 opgericht ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van de Dura Bouwgroep (thans de Dura Vermeer Groep). Naast de prijs ondersteunt en stimuleert het Job Dura Fonds jaarlijks diverse initiatieven die de bebouwde omgeving van groot Rotterdam duurzaam innoveren en/of helpen opbloeien.De Job Dura Prijs 2020 en de Daan Dura Prijs worden (na uitstel in verband met Covid-19) op dinsdagmiddag 25 mei aanstaande uitgereikt. De prijsuitreiking zal digitaal bij te wonen zijn. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Op 25 mei hopen wij in een feestelijke setting de Job Dura Prijs 2020 met het thema ‘Wonen: thuis in Rotterdam’ alsnog uit te reiken aan een prachtig woonproject in Rotterdam. Door de Covid-19 maatregelen is dat dus helaas een half jaar later dan de gebruikelijke novembermaand. Begin april zullen wij de genomineerde projecten bekend maken*.

In onze laatste nieuwsbrief stellen wij u graag de juryleden van de Prijs 2020 voor. Zij vertellen daarin wat hun invalshoek is als het gaat om het beoordelen van de projecten. En daaruit blijkt dat zeker ook in 2021 het thema "Wonen' zeer actueel is!

* Hoewel de prijs in 2021 wordt uitgereikt, zal deze de titel ‘2020’ blijven dragen. Er kunnen geen nieuwe inschrijvingen meer worden ingediend. 

Gezien de huidige situatie rondom Covid-19 is door de jury van de Job Dura Prijs 2020 in samenspraak met het bestuur van het Job Dura Fonds het besluit genomen om de gehele procedure om tot een prijsuitreiking te komen met zes maanden uit te stellen. Dit tot onze grote spijt! Immers, het thema van de prijs kon niet actueler: “Wonen, thuis in Rotterdam”.

Bij alle betrokkenen is de teleurstelling groot dat niet eind november, zoals gebruikelijk, de uiteindelijke winnaar bekend kan worden gemaakt. Als jury en bestuur zullen wij er alles, wat binnen de mogelijkheden ligt, aan doen om de prijs in mei 2021 alsnog uit te reiken aan één van de prachtige woonprojecten die Rotterdam kent. Begin april zullen de genomineerde projecten bekend worden gemaakt.

Hoewel de prijs in 2021 uitgereikt gaat worden, zal deze de titel ‘2020’ blijven dragen. Er kunnen geen nieuwe inschrijvingen meer worden ingediend.

Zodra wij meer informatie kunnen geven over het vervolg, zullen wij dat o.a. via deze website doen.

De inschrijving voor de Job Dura Prijs 2020 met thema 'Wonen: thuis in Rotterdam' is geopend! Zie tab 'Job Dura Prijs' op onze site voor de voorwaarden en de wijze van inschrijving.

Het Job Dura Fonds heeft op 15 november 2019 haar 25-jarig jubileum gevierd in het nieuwe huis Conny Janssen Danst op Katendrecht. 

Het Job Dura Fonds is in 1994 opgericht door Daan Dura (1932-2011) ter ere van het 140-jarig bestaan van de Dura Bouwgroep (thans de Dura Vermeer Groep). Stichting Job Dura Fonds ondersteunt en stimuleert maatschappelijke initiatieven die de bebouwde omgeving in groot Rotterdam innoveren en helpen opbloeien. Zij doet dit door het verstrekken van projectsubsidies en het organiseren van de Job Dura Prijs. 

Het Job Dura Fonds heeft ter gelegenheid van haar jubileum een boek uitgegeven, waarvan het eerste exemplaar door voorzitter Job Dura is overhandigd aan burgemeester Aboutaleb. Verder zijn jubileumcheques ter grootte van €25.000 en €30.000 uitgereikt aan Conny Janssen van Conny Janssen Danst en Emmelien Matthijsse van Theater Zuidplein, in beide gevallen voor de nieuwe locatie.

Foto's jubileum