Nieuws

Het Job Dura Fonds heeft op 15 november 2019 haar 25-jarig jubileum gevierd in het nieuwe huis Conny Janssen Danst op Katendrecht. 

Het Job Dura Fonds is in 1994 opgericht door Daan Dura (1932-2011) ter ere van het 140-jarig bestaan van de Dura Bouwgroep (thans de Dura Vermeer Groep). Stichting Job Dura Fonds ondersteunt en stimuleert maatschappelijke initiatieven die de bebouwde omgeving in groot Rotterdam innoveren en helpen opbloeien. Zij doet dit door het verstrekken van projectsubsidies en het organiseren van de Job Dura Prijs. 

Het Job Dura Fonds heeft ter gelegenheid van haar jubileum een boek uitgegeven, waarvan het eerste exemplaar door voorzitter Job Dura is overhandigd aan burgemeester Aboutaleb. Verder zijn jubileumcheques ter grootte van €25.000 en €30.000 uitgereikt aan Conny Janssen van Conny Janssen Danst en Emmelien Matthijsse van Theater Zuidplein, in beide gevallen voor de nieuwe locatie.

Foto's jubileum

ROTTERDAM – Stadslab Luchtkwaliteit is de winnaar van de Job Dura Prijs 2018. Fietsenbank Zuid ontvangt de Daan Dura Aanmoedigingsrijs. De prijzen werden vandaag uitgereikt door de jury en de heer Maurice Unck, directeur van RET.

Job Dura Prijs 2018
De Job Dura Prijs 2018 heeft als thema ‘Mobiliteit’. Binnen de uitdagende context van dit thema is er gezocht naar uiteenlopende initiatieven die een bijdrage leveren aan de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van Rotterdam. Stichting Job Dura Fonds is een stichting verbonden aan de familie Dura en opgericht ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van het gelijknamige bouwbedrijf, thans Dura Vermeer. Naast de prijs ondersteunt en stimuleert het Job Dura Fonds jaarlijks diverse initiatieven die de bebouwde omgeving van groot Rotterdam duurzaam innoveren en/of helpen opbloeien. De tweejaarlijkse Job Dura Prijs bestaat uit een kunstobject van Bruno Ninaber van Eyben en een geldbedrag van € 25.000,-. Aan de Daan Dura Aanmoedigingsprijs is een bedrag van € 7.500,- verbonden.

ROTTERDAM – Stichting Job Dura Fonds heeft vijf projecten in de regio Rotterdam genomineerd voor de Job Dura Prijs 2018. Deze prijs, die wisselende actuele thema’s heeft op het gebied van de bebouwde omgeving in genoemde regio, staat dit jaar in het teken van ‘Mobiliteit in Rotterdam’.

ROTTERDAM – De inschrijving voor de Job Dura Prijs 2018 is geopend. Traditiegetrouw is het thema van de Job Dura prijs een actueel onderwerp. Dit keer is dat ‘Mobiliteit in Rotterdam’.

Rotterdam staat aan de vooravond van een ingrijpende transitie op het vlak van mobiliteit die het gebruik en de inrichting van de stad in veel opzichten zal gaan veranderen. De groei en stedelijke verdichting van de stad kent voorlopig nog geen einde, maar zonder doordachte mobiliteits-maatregelen zullen verkeerstromen (nog) vaker vastlopen. Daarnaast bestaat er een toenemend verlangen naar een gezonde, bereikbare en leefbare stad, waarbij de auto drastisch naar de achtergrond wordt gedrongen. Maar mobiliteit is nadrukkelijk geen doel op zich, het is vooral een manier om de toegang tot werk, onderwijs en voorzieningen te vergroten en mensen te verbinden. Binnen deze uitdagende context wordt er voor de Job Dura prijs 2018 gezocht naar uiteenlopende initiatieven die een bijdrage leveren aan de radicale verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van Rotterdam.

ROTTERDAM – Stichting Stad in de Maak is de winnaar van de Job Dura Prijs 2016. ‘Drijvende Krachten’ Rini Biemans, Conny Janssen, Femke Snijders, Elma van Boxel en Kristian Koreman ontvangen gezamenlijk de Daan Dura Prijs. De prijzen werden vandaag uitgereikt door de jury en mevrouw Astrid Sanson, directeur Stedelijke Kwaliteit en Binnenstad van de Gemeente Rotterdam.

Job Dura Prijs 2016

De Job Dura Prijs 2016 heeft als thema ‘Tijdelijke invulling van leegstand’. Met dit thema wil de initiatiefnemer van de prijs Stichting Job Dura Fonds de aandacht vestigen op projecten die de aandacht waard zijn en misschien ook wel een extra duwtje in de rug nodig hebben. Stichting Job Dura Fonds is een stichting verbonden aan de familie Dura en opgericht ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van het gelijknamige bouwbedrijf, thans Dura Vermeer. Naast de prijs ondersteunt en stimuleert het Job Dura Fonds jaarlijks diverse initiatieven die de bebouwde omgeving van groot Rotterdam duurzaam innoveren en/of helpen opbloeien. De tweejaarlijkse Job Dura Prijs bestaat uit een kunstobject van Bruno Ninaber van Eyben en een geldbedrag van € 25.000,-. Aan de Daan Dura Prijs is een bedrag van € 7.500,- verbonden.

ROTTERDAM – Stichting Job Dura Fonds heeft vijf projecten in de regio Rotterdam genomineerd voor de Job Dura Prijs 2016. Deze prijs, die wisselende actuele thema’s heeft op het gebied van de bebouwde omgeving in genoemde regio, staat dit jaar in het teken van ‘Tijdelijke invulling van leegstand’. Tevens heeft de jury zes ‘Drijvende Krachten’ met betrekking tot het thema benoemd, die zij extra in het zonnetje wil zetten.

Tijdelijkheid is van alle tijden, maar in tijden van crisis en leegstand krijgt ‘tijdelijk gebruik’ meer gelegenheid, ook uit noodzaak. Dit biedt tegelijkertijd kansen voor innovatie: nieuwe soorten gebruik, bijzondere gebouwen die tijdelijk een nieuw leven krijgen of speciale locaties die betaalbaar gemaakt worden. Tijdelijkheid kan ook dienen als redmiddel en als positieve impuls. Voorbeelden zijn pop-up voorzieningen in leegstaande winkels, maar ook de stad als tijdelijk decor voor theater. Eigenaren van vastgoed zien in tijdelijkheid mogelijkheden om opbrengsten te genereren, of een gebaar te maken naar de samenleving. Gebruikers zien kansen om op spannende plekken te huren of nieuwe concepten te testen. Publieke organisaties ontwikkelen tijdelijke oplossingen voor urgente maatschappelijke problemen in (ouderen)zorg, onderwijs en opvang van asielzoekers. Tijdelijkheid wordt steeds meer realiteit in duurzame stedelijke ontwikkeling.