Juryarchief

De heer mr. F.W.R. Evers, voorzitter
Mevrouw ir. K. Laglas, algemeen directeur van onroerendgoedbelegger Rodamco Europe in Nederland
De heer mr. J.H.A. van den Muijsenberg, heeft zich als wethouder van Rotterdam meer dan 20 jaar ingezet voor de publieke zaak in de stad, waarvan 15 jaar als lid van de raad
De heer prof. dr. P. Hooimeijer, hoogleraar Demografie bij de vakgroep Sociale Geografie en Planologie aan de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht
De heer drs. F.M. Erkens, oud-directeur van Woning Bedrijf Rotterdam
Mevrouw A. Fontein, buitenruimteontwerpster dS+V, (winnaar 2004)

De heer mr. F.W.R. Evers, voorzitter
De heer C. Zevenbergen, directeur Dura Vermeer Business Development
De heer F. Tielrooij, zelfstandig adviseur op het terrein ruimtelijke ordening en waterzaken voor bedrijven en overheden
De heer J.W. Vader, zelfstandig adviseur stedelijke ontwikkeling
De heer H. Meyer, hoogleraar  stedenbouwkundig ontwerpen aan de TU Delft
Mevrouw M. Augusteijn-Esser, voormalig lid van de Tweede Kamer
Mevrouw J. Manrho, initiatiefneemster van Kinderkunsthal en directeur Uitgeverij Autoped (winnaar 2002)

De heer mr. F.W.R. Evers, voorzitter
De heer C. Dam, architect
Mevrouw T. Blok, planoloog
De heer B. Molsbergen, directeur Museon Den Haag
Mevrouw R. Aarnink, dS+V, (winnaar 2000)

De heer mr. F.W.R. Evers, voorzitter
Mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water, lid van de Eerste Kamer voor de VVD,
De heer ir. E. Luiten, landschaparchitect
De heer ir. H. Reijnen, managing partner van Twynstra Gudde
De heer drs. H.M. Becker, directeur van de Stichting Humanitas Rotterdam (winnaar 1998)

De heer mr. F.W.R. Evers, voorzitter
De heer drs. R. den Dunnen, Secretaris-Generaal van het ministerie van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Mevrouw M.H.M. Gardeniers, oud-minister van Volksgezondheid

Omdat de Stichting Job Dura Fonds de Wederopbouw van Rotterdam als geheel wilde onderscheiden en er geen sprake was van afzonderlijk te beoordelen projecten, is bij deze editie van de Job Dura Prijs geen jury samengesteld.